Meeli Laidvee “Valge naine”. Näitus galeriis Positiiv 7.-28.03.17

Meeli Laidvee esimese isiknäituse “Valge naine” feministlikud fotolavastused valmisid 2015. aastal ja on inspireeritud paari aasta tagusest pagulastega seotud rahvapaanikast ja uskumusest, et võõra kultuuritaustaga rahvused toovad kaasa massilise naiste väärkohtlemise. Kunstnikku hakkas huvitama, kui hea ja turvaline elu meie naistel tegelikult on.

Meeli Laidvee: “Otsustasin välja uurida, kui mugavalt tunnevad ennast naised igapäevaselt oma koduseinte vahel või ühiskonnas üldse.
Järjest hakkas kooruma lugusid elust suletud uste taga. Kompleksid, ebakindlus, pühendumus teistele, allumine, leppimine kehvema positsiooniga ühiskonnas. Lisaks pidev vajadus imeline ja noor välja näha või omada telepaatilist võimet oma perekonnaga suhtlemiseks. Hirm tundmatu ees tõi esile enda silmakirjalikkuse ja näilise ideaalse maailma.”

Kunstiteadlane Katrin Kivimaa:”Meeli Laidvee seeria “Valge naine” esitab naiseksolemise ja naiste eraelu puudutavaid küsimusi kultuuris vormitud romantiliste kujutelmade kaudu. Sedalaadi lähenemine, mis muuhulgas ammutab inspiratsiooni müütidest, muinaslugudest või folkloorist, on pikka aega iseloomustanud teatud püüdlusi lääne feministlikus kunstis ja kultuuris. Romantilises laadis esitatud stseenid pole ometi naiivsed: need toovad kasutatud pooside, kujundite või detailide – pärlitega kinni seotud käed või pruudiloori moondumine naist objektistavaks burkaks – kaudu esile tõsiasja, et unistuste ja ideaalkujutelmade taga asuv tegelikkus on alati (soolistest) võimusuhetest läbi põimitud. Kunstnikupoolne nägemus annab siiski lootust, et soolise vägivalla ja alandamise teadvustamine aitab kaasa naiste individuaalsele ja psühholoogilisele kasvamisele.”

Meeli Laidvee (s 1969) on õppinud koreograafiat ning aastaid inimesi liikuma õpetanud. Fotograafiaga hakkas põhjalikumalt tegelema 2014. aastal: “Mind huvitab inimese keha ja selle kaudu lugude vahendamine. Hetkel tegelen erinevate projektidega, mis kompavad inimese soorollide ähmaseid piire praeguses muutuvas maailmas.”

Meeli Laidvee näitus “Valge naine” on galeriis Positiiv avatud 7.-28. märtsini 2017. Galerist ja kuraator: Kristel Schwede, tel 5809 3140, kristel@positiiv.ee.