Kampaania tingimused

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Ajakirja Positiiv tellimiskampaania (edaspidi: Kampaania) algab 18.12.2015 ja kestab kuni 15.02.2016.
  1.2. Kampaania ja loosimised korraldab ajakirja Positiiv väljaandja OÜ Meediarong, registrikood 10239898 (edaspidi: Korraldaja).
 1. AUHIND
  2.1. Kampaania auhinnaks on 2 (kaks) kirjastuse Tänapäev raamatut (edaspidi: Auhinnaraamat): Michael Freeman „Fotograafi pilk: graafiline käsiraamat“.
 1. KAMPAANIAS OSALEMINE
  3.1. Kampaanias osalevad inimesed, kes on teinud Positiivi aastatellimuse vahemikus 18. detsember 2015 kuni 15. veebruar 2016 ja on tellimuse eest 01. märtsiks 2016 tasunud.
  3.2. Kampaanias ei või osaleda kampaania Korraldaja töötajad ega nende perekonnaliikmed.
  3.3. Positiivi aastatellimuse esitamisel ja tellija kontaktandmete edastamisel e-posti teel või Positiivi kodulehe kaudu kinnitab kampaanias osaleja oma isikuandmete õigsust ja soovi osaleda loosimises.
  3.4. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks kampaaniaga seotult ning loosi võitja nime avalikustamiseks. Ühtlasi nõusoleku isikuandmete salvestamiseks ning edaspidiseks kasutamiseks Positiivi pakkumiste raames.
 1. AUHINNA LOOSIMINE
  4.1. Korraldaja loosib 03. märtsil 2015 välja 2 (kaks) auhinda.
  4.2. Kui tellimuse eest maksja ja ajakirja saaja on erinevad, osaleb loosis tellimuse saaja.
  4.3. Võitjat teavitatakse 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast loosimist e-posti või telefoni teel.
  4.4. Auhinnaraamatu kättesaamise tingimused lepitakse võitjaga kokku e-posti või telefoni teel.
 1. LÕPPSÄTTED
  5.1. Korraldajal on õigus teha Kampaania tingimustes muudatusi või täpsustusi, teatades sellest enne internetis www.positiiv.ee/kampaania.
  5.2. Kampaania Korraldajal on vääramatu jõu ilmnemise korral ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta Auhinnaraamatud välja andmata, teatades sellest internetis www.positiiv.ee/kampaania.
  5.3. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui Kampaanias osaleja on esitanud Korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid ja Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada.
  5.4. Kampaania Auhinnaraamatuid ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.
  5.5. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.
  5.6. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult aadressil OÜ Meediarong, Põõsa tee 6-2/4, 11912 Tallinn.