Privaatsusteave

  1. FOTOAJAKIRI POSITIIV (kirjastaja OÜ Meediarong, registrikoodiga 10239898, aadress Roo 21a Tallinn 10611) ja GALERII POSITIIV (MTÜ Fotoaken, registrikoodiga 80430393, aadress Roo 21a Tallinn 10611) kasutavad oma igapäevases majandustegevuses ajakirja tellijate isikuandmeid. Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (inglise keeles General Data Protection Regulation, lüh GDPR; EL 2016/679), isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest. Käesolev privaatsusteave on mõeldud GDPR ja IKS regulatsioonis andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.
  2. Kinnitame, et suhtume täie tõsidusega Teie andmete töötlemisega seotud reeglite täitmisse. Privaatsusteave kirjeldab kuidas meie ettevõtte käsitleb isikuandmete töötlemist alates andmete kogumisest, kasutamisest kuni nende kustutamiseni.
  3. Meie ettevõte kogub isikuandmeid FOTOAJAKIRJA POSITIIV tellimuste edastamiseks tellijatele ja ajakirja kojukandega seotud probleemide kiireks lahendamiseks ning GALERII POSITIIV e-poe tellimuste täitmiseks. Kogume järgmisi andmeid: tellija nimi ja perekonnanimi, tellimuse aadress, e-post, telefoni number. Need on andmed, mis on vajalikud kliendi enda poolt valitud teenuse osutamiseks. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meievahelise sõlmitud lepingu täitmiseks (näiteks ajakirjade kojukande teenuse osutaja).
  4. Kui Te olete avaldanud nõusoleku uudislehtede ja reklaamipakkumiste saamiseks või osalete meie korraldatud loosimistel või muudes kampaaniates, küsime Teie nime ja kontaktandmeid. Kasutame neid andmeid, et saaksime Teile saata info meie ettevõtte poolt pakutavate teenuste kohta. Kui Te soovite loobuda uudiskirja ja otsepostituste saamisest, saate lõpetada selliste kirjade saatmise, vajutades uudiskirja ja/või reklaami all asuvale lingile või saates meili: info@positiiv.ee.
  5. Teie kohta kogutud andmeid, mis on saadud Teie ostude kaudu, hoitakse meie ettevõttes ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse.
  6. Loosimistel ja auhinnamängudel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Kui auhinna on välja pannud mõni teine lepingupartner, edastatakse Teie isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks Teie isikuandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume Teil auhinnamängudel osalemiseks eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.
  7. Kaitseme teie isikuandmeid kasutades füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajatega, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.
  8. Kui ettevõtte muutumise tõttu tekib tulevikus vajadus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele, siis avaldame muudatused Privaatsusteabe veebilehel. Ülaltoodu tõttu teatame, et meil on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal ette teavitamata. Soovitame külastada Privaatsusteabe lehte regulaarselt.
  9. Privaatsusteave on mõeldud Teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet meie ettevõte Teie kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Palun võtke meiega ühendust, kui Teie isikuandmed on muutunud või kui Teil on täiendavaid küsimusi. Täpsem info: info@positiiv