Kristel Schwede “Need horisondid” Tartu Ülikooli Raamatukogus 25.10.-31.12.2023

Kristel Schwede näitus  „Need horisondid“ Tartu Ülikooli raamatukogu, 3. korruse lugemissaalis 25.10.-31.12.23

Kuidas nimetada horisonti, kui oled sellest läbi läinud?

Kristel Schwede näitus „Need horisondid“ on mõtterännak kunstniku unistuste, igatsuste ning loomeprotsessidega kaasnevate alguste ja lõppude maastikul. Horisont ehk silmapiir ehk vaatepiir on näiline joon kauguses, kus taevas ja maa- või veepind paistavad kokku puutuvat. Sõnades näiline ja piir on lõpmatuse ürgset kutset ja paratamatusega leppimise tasakaalu. Näilisus ja tegelikkus on iga kunstiteose koostisosad, mis sõltuvalt vaatenurgast, ajaühikust või vaataja valmisolekust võivad muuta oma olemust, olla nähtaval ja käegakatsutavad või varjuda meelte varjatud keerdkäikudesse.

Horisont sümbolina on eespool olev, kauguses asuv, veidi igatsusest ja ootusest laetud seisund, mis võib tunduda kättesaamatu. Kuidas kirjeldada geograafilises keeles olukorda, kui oled silmapiirist läbi läinud ja selle seljataha jätnud? Kui pikaajalisest unistusest on märkamatult saanud reaalsus, millest mõne aja pärast võib rääkida juba minevikuvormis?

Näitusel olevad maalid, fotod ja digiteosed on märgilised teetähised kunstniku loometeel, siin näeb töid tema esimeselt suuremalt isikunäituselt „Jagatud maastikud“ (TÜ Physicumi kunstigalerii, 2019), „Ala / À la. Näilised territooriumid“ (Kastellaani galerii, 2021), „Kunstisõltlane kunstiruumis (galerii Positiiv, 2022) ja uusi maale, mis on valminud käesoleval aastal.

Juba toimunud näituste pealkirjades on märgata korduvat mustrit ja kohalolu kas maastikul, territooriumil või kunstiruumis, mida käesoleval näitusel ühendab ühtseks olemine silmapiiri tagumisel küljel. „Need horisondid“ on Schwede seitsmes isikunäitus ja erilise tähendusega just asukoha poolest kõrgkooli raamatukogus. Nimelt on kunstniku esimeseks erialaks raamatukogundus (BA) ja infoteadus (MA). Kujutavat kunsti on ta õppinud ja õpib jätkuvalt avatud akadeemia kursustel Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis.

Kristel Schwede (1963) on kunstnik, kultuuriajakirjanik, kirjastaja (fotoajakiri Positiiv) ja galerii Positiiv galerist-kuraator. Kunstnikuna huvitavad teda inimtekkelised keskkonnad, loomingulised protsessid ning ühisloomingu hall ala. Kuraatorina huvitavad teda lisaks meelerännakud, mis kunstivaatajal võivad tekkida, vaadates mõnda tema jaoks tähendusrikast teost või näitust. Schwede on osalenud erinevatel grupinäitustel, tema teoseid leiab erakogudest Eestis, Saksamaal, Prantsusmaal.

Lisainfo: Kristel Schwede, tel 5809 3140, kristel@positiiv.ee

*

Kristel Schwede exhibition These Horizons Tartu University Library, 3rd floor reading room 25.10.-31.12.23

What do you call the horizon when you’ve passed through it?

Kristel Schwede’s exhibition These Horizons is a mental journey through the landscape of the artist’s dreams, longings, and the beginnings and endings accompanying creative processes. The horizon, or line of sight, is an apparent line in the distance where the sky and the surface of the earth or water seem to meet. The words apparent and line are the primal call of infinity and the balance of acceptance with inevitability. Seeming and reality are the ingredients of every work of art, which, depending on the point of view, the unit of time or the readiness of the viewer, can change their nature, be visible and tangible, or hide in the hidden twists and turns of the senses.

The horizon as a symbol is a state ahead, located in the distance, slightly charged with longing and expectation, which may seem unattainable. How to describe the situation in geographical language when you have passed the horizon and left it behind? How has a long-term dream imperceptibly become a reality, which after a while can already be talked about in the past tense?

The paintings, photos and digital works in the exhibition are significant signposts on the artist’s creative path, here you can see works from his first major solo exhibition Shared Landscapes (TU Physicum art gallery, 2019), Ala / À la. Seeming Territories  (Kasteleani Gallery, 2021), Art Addict in the Art Space (Positiiv Gallery, 2022) and new paintings completed this year.

In the titles of the exhibitions that have already taken place, a repeating pattern and presence can be noticed either in the landscape, the territory or the art space, which in this exhibition is united by being on the back side of the horizon. These Horizons is Schwede’s seventh solo exhibition, and it has a special meaning precisely because of its location in the university library. Namely, the artist’s first specialty is library science (BA) and information science (MA). She has studied visual arts and continues to study at open academy courses at the Estonian Academy of Arts and Tallinn University.

Kristel Schwede is an artist, cultural journalist, publisher (photo magazine Positiiv) and gallerist-curator of Positiiv gallery. As an artist, she is interested in man-made environments, creative processes and the gray area of co-creation. As a curator, she is also interested in the emotional journeys that an art viewers can have when looking at a work or exhibition that is meaningful to them. Schwede has participated in various group exhibitions, her works can be found in private collections in Estonia, Germany, France.