Talve Positiiv 55/2023 on valmis!

Mis on sulle oluline? Inimeste või kunstnikena tegutseme jätkuvas otsuste vastuvõtmise jadas nii igapäevaelus kui ka loometöös. Milline on parim ja õigeim valik, selgub tihti hiljem, kui aeg on oma lisandused teinud.

Suurtest maanteedest eemale jäävad väikelinnad on muutunud mineviku ajakapsliteks. Andres Hion on oma „Väikese värvilise linna” seeriale lisanud veidi värvi ja lootust. Dokumentaalfotograafi Matias Costa Narvas valminud seeria on kunstniku suurema, Euroopa lähiajaloos toimunud muutusi kaardistava projekti üks peatükke. Londonis asuva Eesti välisesinduse sisekujunduses on kasutatud Arne Aderi müstilisi Eesti looduse fotosid.

Annika Haas vestles fotograaf Remo Savisaare ja ökofilosoof Timo Maraniga sellest, kuidas loodusfotograafia mõjutab keskkonnateemadesse suhtumist tänapäeval. Fotograaf Urmas Tartes, kes on järjekindlalt tutvustanud looduses tegutsevaid pisiolendeid, kutsus seekord appi tehisintellekti, et luua hooghänd, kuuejalgne mikrotegelane. Soome kunstniku Merja Heino fotokollaaži „Animal Farm” aluseks on kunstniku mure, mis hõlmab meie vastuolulist, tihti ekspluateerimisel põhinevat suhet loomadega. Heiko Kruusi viis ellu oma unistuse ja käis Aafrikas fotoretkel.

Kaisa Eiche mõtiskleb, milline on fotograafia kui meediumi keskkonnajälg, ja räägib Marta Djourinaga tema uuest projektist, mis põhineb ilma kaamerata pildistamisel.

Herkki Merila teleporteeris koos AI-ga oma näitusele „Sünteetika” kirglike humanoidide seltskonna. Ülo Pikkov vaatab tagasi polaroidfotograafia algusaegadesse.

Tallinna Fotokuu tänavuse noorte fotokunstnike ühisnäituse teema on tehnoloogia ja sotsiaalse surve mõju noorte vaimsele tervisele. Tallinna linnamuuseumi fotomuuseumi näitus „Fotograaf” pakub läbilõiget Eestis tegutsenud pildimeistritest alates 19. sajandi keskpaigast kuni tänapäevani. Anneli Ivaste jagab leiurõõme esialgu ebaõnnestunuks peetud fotode mängulisest ehedusest.

*

What is important to you?

As human beings or artists, we act in a continuous series of decision-making moments both in everyday life and in creative work. What the best choice is, often becomes clear later, when time has made its additions.

Small towns away from major highways tend to become time capsules full of memories. Andres Hion has added some colour and hope to his Little Colourful City series. Documentary photographer Matias Costa’s series about Narva is a chapter in the artist’s larger project mapping changes in recent European history. Arne Ader’s mystical photos of Estonian nature are used in the interior design of the Estonian embassy in London.

Annika Haas talked to photographer Remo Savisaar and ecophilosopher Timo Maran how nature photography currently affects people’s attitudes to environmental issues. Photographer Urmas Tartes, who has consistently presented small creatures active in nature, this time invited the help of artificial intelligence to create a springtail, a six-legged micro-character. Finnish artist Merja Heino’s photo collage Animal Farm is based on the artist’s concern about our contradictory, often exploitative relationship with animals. Heiko Kruusi realised his dream and went on a photo trip to Africa.

Kaisa Eiche reflects on the environmental footprint of photography as a medium and talks to Marta Djourina about her new project based on taking pictures without a camera.

Herkki Merila, together with AI, teleported a group of passionate humanoids to her Synthetic exhibition. Ülo Pikkov looks back at the early days of Polaroid photography.

The theme of the joint exhibition of young photo artists at Tallinn Photo Month 2023 is the impact of technology and social pressure on the mental health of young people.

The Fotograaf (Photographer) exhibition at the Tallinn City Museum’s Museum of Photography is a cross-section of picture masters active in Estonia from the middle of the 19th century to the present day. Anneli Ivaste shares the joy of finding the playful authenticity of photos that she initially considered failed.