Kristel Schwede on visuaalkunstnik, kuraator, galerist (galerii Positiiv), kirjastaja ja kultuuriajakirjanik (fotokunsti ajakiri Positiiv). Ta on avatud meelega uudishimulik elurändur, kelle jaoks osalemine kunstielus on põnev teekond, kus saab suhelda ja mõtteid jagada inspireerivate kaasteelistega.

Kunstnikuna huvitavad teda inimtekkelised keskkonnad, suhted ja suhestumised, loomingulised protsessid ning ajaloolised ja nüüdisaja kunstitehnikad ja -meediumid.

Läbiva teljena on ta enda isikunäitustel käsitlenud värvi ja ühisloomingu teemat. Physicumi galerii näitusel “Jagatud maastikud” (2019, Tartu) mõtiskles kunstnik algusese ja lõpu teemal läbi kunstikoolide molbertite servadelt pildistatud abstraktsioonide. Tallinna suure kunstipäeva väljapanekul “ON VÄRV” (2020) olid märksõnadeks värvi kaduvuse ilu ja autorluse ajatelg. Värviproovide lähikaadrid koguti ajaloolise äärelinna puitmajade fassaadidelt.

AG47 galeriis toimunud näitusel „Bona fide. Sõnum kallile sõbrale“ (2021, Tartu) käsitleti valikute tegemist elus ja kuraatoripoolset kunstiteoste valimist näitusele läbi perekonnaarhiivist leitud saja aasta taguste postkaartide. Kuidas me tõlgendame saatja poolt koostatud tekstsõnumeid ning välja valitud piltpostkaarte? Miks on näitusele valitud just need kindlad postkaardid?

Kristel Schwede on hariduselt sotsiaalteaduste magister (TLÜ, 2007), läbinud Tallinna Ülikoolis aastase visuaalkunstiteraapia kursuse (2014-2015) ning osaleb jätkuvalt erinevatel Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli avatud akadeemia kunsti- ja meediakursustel (2011-).